top of page
CLOR GRANULAT 5

CLOR GRANULAT 5

SKU: 8436530930579
22,50 €Precio

Clor de dissolució lenta amb un 90% de clor útil altament estabilitzat.

Les dosificacions són de caràcter orientatiu i poden ser modificades en funció de les característiques pròpies de cada piscina, climatologia, etc. S'ha d'evitar el contacte prolongat d'aquest producte sobre les superfícies de l'got, en piscines de polièster, liner, vinils o pintades ja que pot produir decoloracions. Aplicar directament en piscines d'obra. El clor granulat té una composició de l'90% en clor útil pel que se sol utilitzar també per mantenir les piscines en períodes d'hibernació i en la neteja de juntes i zones verdoses de piscines de gresite.

 

US:

Abans d'aplicar, ajustar el pH de l'aigua de la piscina entre 7,2 i 7,6.

Tractament de xoc:

Afegir 6 g / m3 d'aigua.

Tractament de manteniment:

Afegir 3 g / m3 d'aigua cada dia.

 

Aquestes dosis són de caràcter orientatiu i poden ser modificades en funció de les característiques pròpies de cada piscina, climatologia, etc. Introduir la dosi necessària a l'interior d'un skimmer, posant a continuació en funcionament l'equip de filtració, per poder d'aquesta manera ser dissolt el producte, a l'circular l'aigua a través d'aquest skimmer. Aplicar el producte preferentment a l'capvespre i sense la presència de banyistes a l'aigua de la piscina.

1205050050

bottom of page